Quy tắc đặt tên mã sản phẩm Camera Hilook Hikvision

Mã sản phẩm camera Hilook không phải được đặt ngẫu nhiên mà là dựa trên quy tắc nhất định. Thông qua quy tắc này người dùng có thể biết biết được một số thông số cơ bản của của sản phẩm và củng giúp cho việc ghi nhớ sản phẩm tốt hơn.

1. Quy tắc đặt tên mã sản phẩm camera IP Hilook

Quy tắc đặt tên mã sản phẩm camera IP Hilook

Quy tắc đặt tên mã sản phẩm camera IP Hilook

 

2. Quy tắc đặt tên mã sản phẩm camera Analog HD Hilook

Quy tắc đặt tên mã sản phẩm camera Analog HD Hilook

Quy tắc đặt tên mã sản phẩm camera Analog HD Hilook

 

3. Quy tắc đặt tên mã sản phẩm đầu ghi hình camera Analog HD Hilook

Quy tắc đặt tên mã sản phẩm đầu ghi hình camera Analog HD Hilook

Quy tắc đặt tên mã sản phẩm đầu ghi hình camera Analog HD Hilook

 

4. Quy tắc đặt tên mã sản phẩm đầu ghi hình camera IP Hilook

Quy tắc đặt tên mã sản phẩm đầu ghi hình camera IP Hilook

Quy tắc đặt tên mã sản phẩm đầu ghi hình camera IP Hilook

 

5. Quy tắc đặt tên mã sản phẩm camera PTZ Hilook

Quy tắc đặt tên mã sản phẩm camera PTZ Hilook

Quy tắc đặt tên mã sản phẩm camera PTZ Hilook

 

 

Main Menu